Liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc lần thứ III

Liên hoan chính thức khai mạc sáng (11/9) tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tham dự liên hoan có 164 nhạc sỹ của 25 hội, chi hội âm nhạc các tỉnh, thành phố, trực thuộc Hội Nhạc sỹ Việt Nam từ Thanh Hoá trở ra. Cùng việc giới thiệu những tác phẩm mới chọn lọc, được sáng tác trong vòng 1 năm trở lại đây, liên hoan còn có 1 hội thảo bàn về tính dân tộc và hiện đại trong âm nhạc, nhằm làm sáng rõ thêm những vấn đề của đời sống sáng tác âm nhạc trong thời gian tới./.

Mai Trung Kiên