Tổng kết Đề án đưa dân ca vào trường THCS

Sáng 11/9 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tổ chức báo cáo tổng kết Đề án “Hỗ trợ đưa dân ca vào trường Trung học cơ sở”

Đề án “Hỗ trợ đưa dân ca vào trường Trung học cơ sở” không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy vốn dân ca các vùng miền và Dân ca các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong nhà trường, mà còn phát triển khả năng âm nhạc cho học sinh, tạo cho các em cơ hội tiếp cận với dân ca, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc.

Về ý nghĩa của việc thực hiện Đề án này, Tiến sĩ Phạm Lê Hoà, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết: “Thời đại hiện nay là thời đại hội nhập giao lưu văn hoá, một trong những cách để các quốc gia giới thiệu nền văn hoá của mình không gì hơn là giới thiệu nền dân ca của dân tộc mình, việc đưa dân ca vào trường học giúp học sinh cảm thụ được âm nhạc và không quên truyền thống của dân tộc mình dù có đi đâu”./.

Nguyễn Quang Vinh
VOV_AllPage
VOV_BalloonAds
x