“Đất nước lời ru” - Chương trình nghệ thuật tôn vinh phụ nữ Việt Nam

"Đất nước lời ru" - Chương trình nghệ thuật tôn vinh phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Chương trình là dịp để tôn vinh đóng góp của người phụ nữ Việt Nam trong những chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x