Yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao năng lực Cục Nghệ thuật biểu diễn

Yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao năng lực Cục Nghệ thuật biểu diễn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cần chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x