Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Yêu đàn bà đẹp, để rồi chỉ còn lại nỗi cô đơn

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Yêu đàn bà đẹp, để rồi chỉ còn lại nỗi cô đơn

VOV.VN- Cái tên Lưu Trọng Ninh luôn gắn với những người đàn bà đẹp: Ngô Hương, Kim Hiền... Có thắc mắc, ông chỉ nhẹ nhàng: “Vì sao những người ấy tìm đến tôi?"
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600