PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

Bút ký sông Đà: “Cuối hồ”

Bút ký sông Đà: "Cuối hồ"

VOV.VN -“Cuối hồ” không phải là nơi kết thúc, mà lại là khởi đầu cho một dự án thủy điện mới. Hạnh phúc của những người xây dựng thủy điện là vậy.
PC_Middle_200
PC_Zone_MiddleColumn_160x