Cần một cuộc tổng rà soát các loại bằng tiến sĩ

Cần một cuộc tổng rà soát các loại bằng tiến sĩ

VOV.VN - Nhiều người khi được bổ nhiệm là cán bộ quản lý, xảy ra khiếu kiện thì đơn vị sử dụng lao động mới phát hiện ra tấm bằng tiến sĩ rởm.

Tiền lương và tham nhũng

Tiền lương và tham nhũng

VOV.VN - Tiền lương quá thấp trong khi tham nhũng, lãng phí khiến ngân sách oằn mình, giật chỗ nọ “vá” chỗ kia.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600