Thực lực, thực tài thì cần gì bằng cấp “không đúng qui định”

Thực lực, thực tài thì cần gì bằng cấp "không đúng qui định"

VOV.VN -Khi nào cán bộ được đánh giá và cất nhắc chỉ trên năng lực thực sự, khi đó bệnh sính bằng cấp và những tấm bằng không thật sẽ hết đất sống.

Người vi phạm lăng mạ CSGT: Nhờn luật?

Người vi phạm lăng mạ CSGT: Nhờn luật?

VOV.VN -Khi vi phạm giao thông, nhiều người lấy địa vị của mình trong cơ quan Nhà nước để xin được bỏ qua lỗi, không được thì chửi bới, lăng mạ CSGT.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x