Cán bộ lãnh đạo yếu kém có trong diện tinh giản biên chế?

Cán bộ lãnh đạo yếu kém có trong diện tinh giản biên chế?

VOV.VN -Tinh giản vài ba công chức, viên chức “quèn” không hoàn thành nhiệm vụ đã rất khó thì cán bộ lãnh đạo yếu kém sao tinh giản được?

Tài sản bất minh có dễ thu hồi?

Tài sản bất minh có dễ thu hồi?

VOV.VN -Những người phạm tội tham nhũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng tài sản của họ có thu hồi được không mới là điều quan trọng.

Người vi phạm lăng mạ CSGT: Nhờn luật?

Người vi phạm lăng mạ CSGT: Nhờn luật?

VOV.VN -Khi vi phạm giao thông, nhiều người lấy địa vị của mình trong cơ quan Nhà nước để xin được bỏ qua lỗi, không được thì chửi bới, lăng mạ CSGT.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600