Cán bộ lãnh đạo yếu kém có trong diện tinh giản biên chế?

Cán bộ lãnh đạo yếu kém có trong diện tinh giản biên chế?

VOV.VN -Tinh giản vài ba công chức, viên chức “quèn” không hoàn thành nhiệm vụ đã rất khó thì cán bộ lãnh đạo yếu kém sao tinh giản được?

Hà Nội cấm xe máy: Dễ hay khó?

Hà Nội cấm xe máy: Dễ hay khó?

VOV.VN - Cấm xe máy sẽ rất đơn giản nếu giao thông công cộng thực sự thuận tiện. Còn ngược lại, người dân sẽ chọn xe máy đầu tiên.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600