Hoàn thành di dời chợ tạm Đoàn Kết

Hoàn thành di dời chợ tạm Đoàn Kết

VOV.VN - Từng nhận được sự phản đối kịch liệt của các hộ tiểu thương. Tuy nhiên, nhờ làm tốt vận động nên 100% hộ tiểu thương chấp thuận về các chợ mới

Sơn La có Hội sinh viên

Sơn La có Hội sinh viên

VOV.VN - Lực lượng sinh viên tỉnh Sơn La là bộ phận thanh niên tiên tiến, hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hoạt động cách mạng của thanh niên.
PC_Middle_200
PC_Zone_Footer_470
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds