Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc

Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc

VOV.VN - Nhà xe vắng khách không phải do điều chuyển, cần phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Trong đó phải thẳng tay dẹp “loạn” xe dù, bến cóc.
PC_Middle_200
PC_Zone_Footer_470
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600