Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của gia đình người học

VOV.VN -Sở GDĐT Hà Nội gửi văn bản hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học về việc tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn gửi các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học về việc tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018.

Theo đó, các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị nhà trường thực hiện thu theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp cho phụ huynh. Bên đóng góp không được gắn bất kỳ ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường. Đối với các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương kiểu mẫu với phụ huynh học sinh.

Riêng đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho từng cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học và phụ huynh học sinh các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như: bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường, khen thưởng giáo viên, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường ...Việc thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo  nguyên tắc công khai, dân chủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định; đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng để học sinh và phụ huynh học sinh kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp sai quy định Sở sẽ có hình thức xử lý nghiêm./.

Thu Hiền/VOV-Trung tâm Tin

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
VOV_AllPage
VOV-left-160x600