Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Quyết định gồm 4 điều, quy định rõ đối tượng áp dụng, trong đó có Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu…

Ngày 4/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 14  về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước.

Quyết định gồm 4 điều, quy định rõ đối tượng áp dụng bao gồm: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các tập đoàn và tổng công ty nhà nước, công ty cổ phần do Nhà nước, do các công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần hiện có.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có trách nhiệm căn cứ vào Quyết định này tiếp tục phân loại, thực hiện sắp xếp các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc mình quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quyết định thời điểm thực hiện cổ phần hóa những doanh nghiệp trong lĩnh vực thoát nước đô thị.

Đối với những doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, nhưng không thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần theo Quyết định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, căn cứ tình hình thực tế để tiếp tục phân loại, bán phần vốn nhà nước tại các công ty này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2011 và thay thế Quyết định số 38 ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

TTXVN
Video đang được xem nhiều
Phát biểu đáng suy ngẫm của HLV Park Hang Seo dành cho bóng đá Việt Nam
VOV.VN - Mặc dù, mới làm việc cùng bóng đá Việt Nam trong ít ngày, nhưng HLV Park Hang Seo đã nhìn ra được điểm mạnh và yếu của bóng đá Việt Nam.
VOV_AllPage