Cần đổi mới hoạt động sáng tác, lý luận văn học nghệ thuật

Đổi mới, phát triển, khắc phục yếu kém góp phần hướng dẫn và điều chỉnh sáng tác văn học nghệ thuật là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội 10 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội 11.

Dự hội nghị có: ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị- Thường trực Ban Bí thư; ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trong nhiệm kỳ Đại hội 10, hoạt động của Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đáp ứng yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật đất nước, từng bước khẳng định vị thế trong đời sống văn học nước nhà.

Hội đồng đã tổ chức 3 hội thảo khoa học toàn quốc, hoàn thành 1 đề tài khoa học cấp Nhà nước về văn học, nghệ thuật; mở 7 lớp tập huấn về đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng cho đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa nhất là lực lượng nghiên cứu lý luận, phê bình ở Trung ương và địa phương.

Là cơ quan thường trực của Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”, thời gian qua, Hội đồng đã phát hiện nhiều tài liệu, tác phẩm có tư tưởng sai trái, lệch lạc, góp sức ngăn chặn truyền bá các sản phẩm, tác phẩm văn hóa độc hại.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh khẳng định: Những kết quả đạt được của Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lý luận, phê bình, đưa nền văn học, nghệ thuật nước nhà phát triển đúng hướng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Nền văn hoá, văn học, nghệ thuật Việt Nam chính là nền tảng vững chắc cho sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã và đang tạo nên thời cơ lớn và cả những thách thức, đòi hỏi mới đối với văn học, nghệ thuật nước nhà.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của nền văn học nghệ thuật nói chung và công tác phê bình, lý luận nói riêng. Trong sáng tác, truyền bá còn không ít tác phẩm chưa thể hiện tính tiên phong, tính tiên tiến và bản sắc dân tộc, ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Một số văn, nghệ sỹ còn hạn chế trong nhận thức và tiếp cận các vấn đề mới.

Lý luận văn nghệ và văn học mác-xít chưa được nghiên cứu sâu và toàn diện. Hoạt động phê bình có biểu hiện lạc hậu so với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Về phương hướng hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ tới, ông Đinh Thế Huynh cho rằng: Lý luận phê bình văn học là một bộ phận rất quan trọng giữ vai trò hướng dẫn, điều chỉnh, đồng hành và thúc đẩy sự phát triển nền văn học nghệ thuật. Định hướng cơ bản là tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và phát triển văn học nghệ thuật, khắc phục những yếu kém của hoạt động phê bình, nâng cao tính khoa học, tính thuyết phục, góp phần hướng dẫn và điều chỉnh sáng tác, đồng hành cùng sáng tác.

Các đại biểu cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới là đổi mới, phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Minh Châm- Nguyễn Hằng
Video đang được xem nhiều
Làm rõ nguyên nhân người đàn ông chết lõa thể trong phòng trọ
VOV.VN-Bên cạnh thi thể người đàn ông chết lõa thể trong nhà trọ ở Bạc Liêu có 2 gói thuốc chuột. Cơ quan chức năng nghi vấn người này đã uống thuốc tự tử.
VOV_AllPage