Có thể xét đặc cách bổ nhiệm chức danh Giáo sư

Việc xét đặc cách áp dụng với những người có đóng góp nổi trội, xuất sắc cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư".

Theo đó, đối với những trường hợp đặc biệt, những người có đóng góp nổi trội, xuất sắc cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới, tạo nên sự đột phá trong lĩnh vực khoa học có thể xét đặc cách chức danh Giáo sư.

Đối với các ngành, chuyên ngành thuộc khối ngành nghệ thuật chưa đào tạo trình độ Tiến sĩ thì tiêu chuẩn chức danh Giáo sư phải hướng dẫn chính ít nhất 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ có thể được xem xét và thay thế bằng các công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng lớn ở trong nước hoặc nước ngoài của cá nhân; hoặc có sinh viên do nhà giáo trực tiếp hướng dẫn chính được giải thưởng cao ở trong và ngoài nước về thành tích nghiên cứu và học tập./.

PV/VOV online
Video đang được xem nhiều
Một ngày thâm nhập động mại dâm ở Hà Khẩu, Trung Quốc
VOV.VN - Vào vai khách du lịch, chúng tôi đã xâm nhập thực tế tại thế giới của khách làng chơi, bên kia biên giới, nơi rất nhiều tiếp viên mại dâm là người Việt bị mua bán.
PC-VOV-artice-video
VOV_BalloonAds