Đà Nẵng không bắn pháo hoa để dành tiền hỗ trợ người dân vùng lũ

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng sẽ không bắn pháo hoa trong dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trở thành trực thuộc Trung ương vào Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa thông báo dừng tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

Chủ trương này của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết 2017; không bắn pháo hoa trong dịp tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng có Công văn số 873 (ngày 20/12/2016) yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội của thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Xuân Đinh Dậu 2017, gắn với kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 87 năm thành lập Đảng (3/2); tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết; chủ động, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình “thành phố 4 an”, chủ trương văn hóa, văn minh đô thị./.

PV/VOV-Miền Trung

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
VOV_AllPage
VOV-left-160x600