Đài Tiếng nói Việt Nam ban hành chiến lược phòng chống tham nhũng

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam vừa ra quyết định về việc Ban hành Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chiến lược nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm vai trò của cấp uỷ, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng.

Nội dung kế hoạch gồm: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thực hiện quy chế dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan; Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Đài và các đơn vị; Cải cách thủ tục hành chính, giao quyền tự chủ về tài chính, phân cấp quản lý cho các đơn vị cơ sở; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan../.

Nguyên Nhung
Video đang được xem nhiều
Cận cảnh những hệ thống rocket, tên lửa và pháo tối tân của Nga
VOV.VN - Đây là những hệ thống pháo và rocket sẽ thay thế hoàn toàn các loại vũ khí đã lỗi thời của quân đội Nga vào năm 2020.