Tổng Giám đốc VOV thăm BBC World Service tại London

Tổng Giám đốc VOV thăm BBC World Service tại London

VOV.VN -VOV đề xuất hợp tác với BBC World Service trong đào tạo nghiệp vụ truyền thông và đồng sản xuất các chương trình dạy tiếng Anh.

Phát thanh tiếng nói nhân văn

Phát thanh tiếng nói nhân văn

VOV.VN -Sự ra đời của phát thanh là một cuộc cách mạng trong lịch sử báo chí thế giới, làm đảo điên thời hoàng kim của báo viết.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x