Đẩy mạnh hoạt động công tác văn phòng

Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy sẽ triển khai những nhiệm vụ trong tâm từ nay đến giữa nhiệm kỳ Đại hội XI.

Sáng 28/9 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy. Đến dự có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy lần này nhằm đánh giá nhiệm vụ và tình hình hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy là triển khai những nhiệm vụ trong tâm từ nay đến giữa nhiệm kỳ Đại hội XI.

Hội nghị cũng sẽ biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Tại hội nghị này, các đại biểu tham dự thảo luận, đóng góp ý kiến vào hoạt động của công tác văn phòng như: Công tác tham mưu; công tác thông tin tổng hợp; công tác tiếp dân và xử lý đơn thư; công tác tổ chức cán bộ... từ đó kiến nghị với Ban Bí thư điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ công tác và tổ chức cán bộ, tạo điều kiện cho văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Việt Cường
VOV_AllPage