Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học tại Trường Sa

Các chương trình nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Trường Sa.

Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh một số nội dung nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Trường Sa.

Theo đó, Sở Khoa học – Công nghệ đề xuất xây dựng chương trình “Xây dựng phát triển kinh tế - xã hội huyện Trường Sa” gồm các đề tài, dự án của các sở, ban, ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, UBND huyện Trường Sa và Học viện Hải quân.

Các đề tài, dự án được đề xuất gồm: Nghiên cứu các giống rau xanh, cây ăn trái chịu mặn, trồng được trên đảo; nuôi trồng hải sản; xử lý chất thải rắn, nước thải; nghiên cứu chống rong rêu trên các thiết bị vật dụng, cống hầm ở đảo; xây dựng mô hình phát triển về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… phù hợp với điều kiện tự nhiên và tình hình thực tế của huyện Trường Sa.

Các nhà khoa học sẽ khảo sát, tìm hiểu thực tế tại Trường Sa về các vấn đề cần nghiên cứu và điều kiện nghiên cứu theo thực tế. Trước mắt, Sở đề xuất chuyển giao kỹ thuật trồng rong nho cho huyện Trường Sa nhằm cung cấp nguồn rau xanh có giá trị dinh dưỡng cao cho quân, dân huyện đảo./.

Hoàng Phúc
VOV_AllPage