Đón Quốc khánh, nghĩ về mệnh lệnh nâng tầm quốc gia dân tộc

Một dân tộc nhỏ nếu có sự đồng thuận cao độ để dồn sức cho một mục tiêu lớn nhất, cho dù trải nhiều cam go, cuối cùng sẽ giành thắng lợi hoàn toàn

Ngày này cách đây 64 năm, cả dân tộc đang rạo rực mừng vui, bồi hồi xúc động chờ đợi giây phút lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nước cộng hòa trẻ trung với biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng sẽ mãi mãi hiên ngang tung bay qua bao nhiêu thời khắc bi hùng của lịch sử.

Lịch sử thật khéo chọn mùa thu để đánh dấu sự trưởng thành của một dân tộc có khao khát đến cháy bỏng với tự do và độc lập. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, dưới sự lãnh đạo của một Đảng chỉ có vài ngàn đảng viên, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng dậy, đạp mọi gông xiềng nô lệ để giành lấy quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Diễn ra trong mùa thu tuyệt đẹp, cuộc cách mạng Dân tộc - Dân chủ - Nhân dân năm 1945, vì thế vừa đẹp, vừa hào hùng, lại vừa lãng mạn.

Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, thời điểm nào, lý tưởng của Cách mạng Tháng Tám cùng vẫn tràn đầy sức sống và rất giàu ý nghĩa. 

Trước hết, đấy là kết quả to lớn của sự phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận toàn dân tộc cho một mục tiêu lớn lao nhất là độc lập. Đảng Cộng sản Đông Dương, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khéo léo khơi nguồn và phát huy cao độ sức mạnh dân tộc thông qua Mặt trận Việt Minh để tập hợp trí lực, tài lực và nhân lực cho cách mạng. Nghe lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh, các thành phần giai cấp, các tầng lớp xã hội không phân biệt sang - hèn, từ trí thức đến doanh nhân, đã gạt sang một bên những khác biệt về quan điểm và xu hướng chính trị, đoàn kết với công- nông để làm một cuộc cách mạng long trời, lở đất. Đồng bào Việt Nam đã không tiếc máu xương, tài sản, công sức, tự nguyện cuốn mình vào dòng thác cách mạng với một niềm tin, khi đã có độc lập, sẽ cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, một nước Việt Nam của tất cả mọi người dân Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám đã chứng minh: một dân tộc nhỏ, còn nghèo nàn, lạc hậu, nếu có sự đồng thuận cao độ để dồn sức cho một mục tiêu lớn nhất, cho dù trải nhiều cam go, cuối cùng sẽ giành thắng lợi hoàn toàn. Cũng vì mệnh lệnh hàng đầu là: Độc lập cho dân tộc, Tự do cho nhân dân, cả dân tộc Việt Nam đã đi qua 2 cuộc trường chinh vĩ đại, đánh thắng hai đế quốc to để giành độc lập, thống nhất hoàn toàn.

Trong thời đại ngày nay, di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời cũng là khát vọng của cả dân tộc. Đấy là mục tiêu làm cho dân cường, nước thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Nói cách khác, đó là mệnh lệnh nâng tầm quốc gia, dân tộc, với ưu tiên hàng đầu là tăng tốc phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách với các quốc gia phát triển, hội nhập thành công vào một thế giới biến động không ngừng. Đây là mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất, ưu tiên nhất mà mọi người dân Việt Nam, cho dù quan điểm, chính kiến có khác nhau, chắc chắn sẽ cùng đồng thuận.

Việc lớn của quốc gia cũng giống như chuyện của mỗi gia đình, nếu mỗi người không đồng tâm, nhất trí, không dẹp sang một bên những bất đồng nhỏ khác, thì sẽ không đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong những thời điểm then chốt của lịch sử, các thế lực cơ hội chính trị thường hay lợi dụng để làm chúng ta xao nhãng mục tiêu lớn nhất. Bối cảnh trước, trong và sau Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh rõ điều này.

Cố nhiên, để có sự đồng thuận dân tộc, cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ. Vì dân chủ thảo luận, dân chủ lựa chọn nên lịch sử và dân tộc đã chọn lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam để tin theo. Hiểu sâu sắc giá trị của dân chủ, Bác Hồ đã căn dặn nhiều lần: Phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Trong bối cảnh ngày nay, khi đổi mới đã gặt hái nhiều thành quả, cũng là lúc toàn Đảng toàn dân quan tâm nhiều hơn nữa đến việc hoàn thiện cơ chế dân chủ, xây dựng một nền dân chủ Việt Nam. Quá trình hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, thí điểm các hình thức bầu cử trực tiếp ở đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.v.v… đang khẳng định niềm tin vào một hướng đi đúng để nâng tầm quốc gia, dân tộc cả về lượng và về chất.

Nhớ về Cách mạng Tháng Tám, đón Tết độc lập, hãy vì mệnh lệnh Nâng tầm quốc gia dân tộc để cùng đồng tâm hành động./.

Phạm Mạnh Hùng