Bộ Giáo dục nói về những tiêu chí mới đối với tiến sĩ

Bộ Giáo dục nói về những tiêu chí mới đối với tiến sĩ

VOV.VN - Quy chế đào tạo tiến sĩ bắt buộc nghiên cứu sinh phải đạt chuẩn ngay từ “đầu vào”, thời gian tối thiểu để hoàn thành luận án tiến sĩ là 3 năm.
PC_Middle_200
PC_Zone_Footer_470
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600