Dạy Công ước Quyền trẻ em ở trường học

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2009-2010, các trường phổ thông sẽ đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc vào giảng dạy ở lớp 9, lớp 10.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhắc các trường, đối với các môn khoa học xã hội, cần khắc phục tình trạng thiên về kiểm tra đánh giá ghi nhớ kiến thức, phải tăng cường ra đề mở nhằm kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề, tạo cơ hội cho học sinh biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài.

Đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên, cần phát triển kỹ năng tư duy lô gic, kỹ năng thực hành, thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn./.

Thanh niên