Dừng tuyển sinh nếu gian lận trong xác định chỉ tiêu

Mỗi năm có gian lận sẽ bị dừng tuyển sinh 1 năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp nhằm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở đào tạo, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

Mục tiêu của quy định này còn nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong việc xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm; tạo điều kiện để xã hội, người học cùng giám sát khả năng bảo đảm chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo, thúc đẩy các cơ sở đào tạo đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Theo Dự thảo, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên 2 tiêu chí, gồm: số học sinh, sinh viên chính quy trên 1 giáo viên, giảng viên quy đổi; Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo trên 1 sinh viên.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học; liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; văn bằng hai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học năm 2012 được xác định không quá 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở đào tạo đã xác định; năm 2013 không quá 40%; và từ năm 2014 trở đi không quá 30%. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển mới đào tạo từ xa được xác định không quá  2,5 lần số sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo từ xa trong năm của cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo từ xa khóa đầu tiên, chỉ tiêu mỗi ngành được phép đào tạo không quá 500 chỉ tiêu.

Dự thảo cũng quy định xử phạt vi phạm trong xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh. Cụ thể, các cơ sở đào tạo không gửi đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm sau về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 31/10 hàng năm thì Bộ Giáo dục và Đào tạo không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho năm sau. Những cơ sở đào tạo gian lận trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị dừng tuyển sinh. Mỗi năm có gian lận sẽ bị dừng tuyển sinh 1 năm. Những cơ sở đào tạo thực hiện tuyển sinh vượt từ 15% trở lên so với chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành và bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh của năm sau. Số bị trừ bằng tổng số tuyển vượt của các năm trước./.

Theo Chinhphu.vn
VOV_AllPage