Hơn 500 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua Khuyến học toàn quốc

Đại hội sẽ triển khai các phong trào khuyến học, khuyến tài về giáo dục nghề nghiệp một cách cụ thể nhằm đem lại hiệu quả thiết thực để từng người dân có được việc làm ổn định

Đại hội Thi đua Khuyến học toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tại Hà Nội. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sẽ biểu dương, khen thưởng 33 tỉnh, thành đã có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 63 đơn vị, cá nhân và 412 đại biểu điển hình sẽ có dịp giao lưu với khán giả về mô hình tuyên truyền, vận động, thực hiện mô hình học tập cộng đồng.

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 11/9, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong cho biết: Mục tiêu chính của Đại hội lần này nhằm hướng người dân học để xoá đói giảm nghèo, phát triển ngành nghề, nâng cao dân trí và hướng tới xây dựng xã hội học tập. Từ Đại hội Thi đua khuyến học lần thứ I/2008, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức 2 Đại hội Gia đình Hiếu học và Dòng họ Khuyến học nhằm phát huy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài trên toàn quốc.

Điểm mới của Đại hội lần này là Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sẽ chỉ đạo Hội Khuyến học các địa phương triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài về giáo dục nghề nghiệp một cách chi tiết, cụ thể nhằm đem lại hiệu quả thiết thực đến từng người dân để có được việc làm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Đến nay, phong trào Khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học Việt Nam đã phát triển nhanh chóng: 100% các tỉnh, thành đều có Hội Khuyến học, Quỹ Khuyến học; hơn 9.000 trung tâm giáo dục cộng đồng với trên 6 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 250.000 chi hội.

Tính đến giữa năm 2009, trong cả nước đã có trên 3,3 triệu gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” và hơn 35.000 dòng họ được công nhận là “Dòng họ khuyến học”.

Hàng năm, Quỹ Khuyến học ở các cấp và địa phương dành từ 250-300 tỷ đồng vào các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên giỏi vượt khó, trợ giúp nhiều thầy, cô giáo gặp hoàn cảnh khó khăn… Từ năm 2005-2008, cả nước đã huy động được trên 163.000 người ra lớp học xoá mù chữ và trên 123.000 người tiếp tục theo học các lớp giáo dục sau khi biết chữ, giúp cho gần 200.000 người học nghề ngắn hạn./.

Chu Miên