Kết luận về Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Đây là đề án có quy mô lớn nhưng rất cụ thể, thời gian thực hiện không dài, đổi hỏi sự nỗ lực, tham gia của cả hệ thống chính trị, quá trình triển khai thực hiện phải khẩn trương, chủ động

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 257, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban triển khai Quyết định số 239 ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai Quyết định số 239 và ý kiện của các Bộ, các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận: Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 239 ngày 9/2/2010 đã được các Bộ, ngành và các địa phương quán triệt và triển khai bước đầu. Đây là đề án có quy mô lớn nhưng rất cụ thể, thời gian thực hiện không dài, đổi hỏi sự nỗ lực, tham gia của cả hệ thống chính trị, quá trình triển khai thực hiện phải khẩn trương, chủ động, tổ chức tốt việc giám sát, kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tính khả thi và có hiệu quả.

Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể: Các địa phương lựa chọn đưa các mục tiêu, nội dung của Đề án vào Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, xây dựng kế hoạch, bố trí đủ nguồn kinh phí, quỹ đất và giáo viên thực hiện Đề án; thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non một cách hợp lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh tiến độ thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì kiện toàn lại Ban chỉ đạo Phổ cập - xoá mù chữ tại Trung ương và địa phương, áp dụng cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo đã có ngày từ đầu năm học mới để tham mưu, đề xuất, kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tổ chức điều tra, khảo sát, trên cơ sở đó xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị và giáo viên; có dự toán về tổng kinh phí, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai của địa phương, tổ chức thực hiện đồng thời với việc nghiên cứu, bổ sung nguồn kinh phí. Trước mắt, hướng dẫn các địa phương sử dụng các nguồn vốn hiện có, lồng ghép để đầu tư ngày cho phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi, khi chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới chưa được phê duyệt./.

Minh Hường
Video đang được xem nhiều
Ngô Thanh Vân vào vai nữ xạ thủ xinh đẹp trong siêu phẩm “Star wars“
VOV.VN - Tháng 12 này, Lucasfilm tiếp tục trình làng phần thứ 8 của thương hiệu huyền thoại “Chiến tranh giữa các vì sao”.