Ngành GD-ĐT với nỗ lực thực hiện quốc sách hàng đầu

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm qua, ngành GD-ĐT nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Song, so với tâm nguyện của Bác thì giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.

Trong bản Di chúc để lại cách đây 40 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ. Người đặt việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng kế tục cho đời sau là mối quan tâm thứ hai, sau phần dặn dò về Đảng. Bác viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.”

Thực hiện Di chúc của Bác, 40 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ một nước có 95% người mù chữ (vào năm 1946), đến năm 2000, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học; đang phấn đấu năm 2010, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở trong cả nước. Hiện, mạng lưới trường lớp được mở đến tận những vùng thôn bản xa xôi, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân. Đặc biệt, bậc đại học, cao đẳng phát triển nhanh về mạng lưới và quy mô, đã đào tạo được đội ngũ đông đảo cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ làm việc ở tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Nhiều người trở thành cán bộ chủ chốt các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục và Nhi đồng của Quốc hội, người gắn bó nhiều năm với sự nghiệp giáo dục nước nhà, nhận xét: Trong 40 năm qua, Đảng ta phát triển nhận thức về giáo dục của thời đại Bác Hồ sâu sắc hơn. Cụ thể, chúng ta đã nhận rõ được sứ mạng của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chúng ta cũng đã xác định, cùng với khoa học công nghệ, phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là một trong những hướng chính cho đầu tư phát triển. Chúng ta cũng đã nêu lên những định hướng phát triển giáo dục là chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng con người mới; đồng thời khẳng định đường lối xây dựng một xã hội học tập, làm sao để tạo điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, hệ thống giáo dục nước ta hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Cả trong nhận thức và hành động, ngành Giáo dục và Đào tạo nói riêng, toàn xã hội nói chung, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đưa đất nước ta “trở nên tươi đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu”, như lòng mong mỏi của Bác. Việc học hiện nay chủ yếu vẫn là để phục vụ thi cử, lấy bằng cấp và giáo dục dường như vẫn là một bộ phận tách rời, chưa gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Nhiều người tâm huyết với giáo dục vẫn không khỏi lo lắng trước những hiện tượng tiêu cực kéo dài nhiều năm nay, đó là tâm lý nặng về khoa cử, bằng cấp. Rồi những tiêu cực trong giáo dục, nạn “chạy” trường, “chạy” điểm, dạy thêm, học thêm, học hàm- học vị không đúng thực chất… Đây là những biểu hiện xa rời với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục.

Học tập Bác là phải noi gương Bác, làm theo lời Người dạy. Sinh thời, Bác coi giáo dục là sự nghiệp trồng người. Bác dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Để giáo dục đạt được kết quả tốt, Bác phát động phong trào thi đua “Hai tốt: dạy tốt- học tốt” trong toàn thể giáo viên và học sinh, nhằm động viên, phát triển những mặt tích cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vài năm gần đây triển khai nhiều cuộc vận động nhằm thực hiện lời dạy của Bác “dạy tốt và học tốt”. Chúng ta ghi nhận tâm huyết và nỗ lực của những người làm công tác giáo dục và mỗi người đều thấy trách nhiệm của mình, góp phần cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng lời Bác dạy.

Theo Giáo sư- Viện sĩ Đặng Hữu, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, điều quan trọng đối với giáo dục nước ta là phải có một tầm nhìn xa. Giáo sư- Viện sĩ Đặng Hữu cho rằng, muốn cho giáo dục phát triển thì phải thay đổi một cách mạnh mẽ cách dạy, cách học, nhằm trọng tâm trang bị kiến thức, năng lực cho con người, đặc biệt là khả năng sáng tạo, tư duy độc lập, tự mình phải biết cách đổi mới để tham gia vào việc đổi mới xã hội- không đổi mới thì không thực hiện được Di chúc của Bác.

“Đất nước ta đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức, lao động có trình độ, có tâm, đức, có kỹ năng và bản lĩnh hội nhập. Giáo dục - đào tạo có vai trò quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này”-Trong thư gửi giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới 2009- 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh như vậy.

Để thực hiện được chiến lược về giáo dục, “sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân” như Di chúc Bác dạy, trước mắt, ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai những biện pháp cụ thể tạo môi trường học tập thoải mái, khơi dậy khả năng tư duy độc lập ở học sinh, sinh viên. Đối với đội ngũ giáo viên, ngành chủ trương tiếp tục đào tạo, đào tạo lại và kiên quyết đưa ra khỏi ngành những người không đủ năng lực; phấn đấu mỗi thầy giáo, cô giáo, hội đủ những phẩm chất cơ bản là vừa “hồng”, vừa “chuyên”, vừa có “tâm”, vừa có “tầm”, để đáp ứng sự nghiệp “trồng người” trong thời kỳ mới, và bảo đảm mục tiêu “đào tạo con người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta” như Di huấn của Bác Hồ./.

Tuyết Mai
VOV_AllPage