Hà Nội hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ

VOV.VN - “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhằm tạo sự đột phá, củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ

Sáng 27/12, Hội nghị giao ban trực tuyến thường trực Thành ủy –HĐND- UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý IV năm 2016 về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố năm 2016 và triển khai chủ đề “Năm Kỷ cương hành chính 2017”.

ha noi huong toi nen hanh chinh hanh dong va phuc vu hinh 1
Hội nghị trực tuyến thường trực Thành ủy với các quận, huyện, sở, ngành Hà Nội.

Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Thành phố Hà Nội cho biết trong năm 2016 khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết đúng quy định đảm bảo khách quan, chính xác lợi ích của công dân.

Qua 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo, thụ lý 10.962 vụ khiếu nại tố cáo, tỷ lệ giải quyết trung bình 86%/năm. Chất lượng giải quyết KNTC từng bước được nâng cao. Cụ thể, tỷ lệ cải sửa giải quyết KNTC giảm đáng kể, năm  2016 tỷ lệ công dân KNTC đúng hoặc đúng một phần đạt 9% giảm 8% so với 2015, giảm 10% so với năm 2014… Tỷ lệ công dân tố cáo đúng hoặc đúng một phần đạt 90%, giảm 7% so với năm 2014, giảm 16% so với năm 2013. Tỷ lệ công dân tự nguyện rút đơn chấp hành quyết định hành chính năm 2016 là 13%... Những con số này khẳng định chính quyền cơ sở đã tập trung tổ chức đối thoại với công dân để công dân thấy rõ việc khiếu nại là không phù hợp rút đơn. Mặt khác tỷ lệ chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở được nâng cao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, với nội dung Chỉ thị số 15 của Thường trực Thành ủy để tiếp tục triển khai Chỉ thị 35 của Trung ương, gắn trách nhiệm của cấp ủy với công tác khiếu nại tố cáo và khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 với 9 nội dung nhiệm vụ. Trong đó, xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của các cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo giải quyết đúng quy trình thủ tục thời hạn chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền lấy hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết là tiêu chí đánh giá năng lực kết quả công tác của cán bộ và tổ chức; Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định, gắn với việc chủ động đối thoại, vận động, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân.

Liên quan đến việc triển khai các giải pháp thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết đây là lần thứ 2 thành phố thực hiện chủ đề này nhằm tạo sự đột phá, củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, thực hiện nếp sống, văn hóa ứng xử tại công sở, địa điểm công cộng và nơi cứ trú của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Theo đó, Thành phố sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp mới nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính; thái độ phục vụ và văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức.

Rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối- một sự việc xuyên suốt”.

Hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc, tăng cường trách nhiệm giải trình, xử lý vi phạm người đứng đầu, kỷ luật kỷ cương hành chính, trong đó nêu rõ biện pháp về cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế phê bình, hạ bậc thi đua….

Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế, quy trình giải quyết công việc đảm bảo sự đồng bộ, thông suốt theo hướng 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để công khai các quy trình thủ tục, đồng thời giám sát từng quy trình trong việc giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, dễ theo dõi, dễ truy cập; Thiết lập các kênh thông tin trực tuyến để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39/NQ-TƯ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Hoàn thiện, ban hành “Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ quy tắc ứng xử tại các cơ quan hành chính” để thực hiện trong toàn thành phố.

Quán triệt sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, có trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, phục vụ nhân dân./.

 

 

Đỗ Hưng/VOV.VN

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Chiêm ngưỡng 15 cô gái xinh đẹp nhất xứ sở Tango Argentina
VOV.VN - Không chỉ sở hữu những danh thủ bóng đá trứ danh như Lionel Messi và Sergio Aguero, Argentina còn nổi tiếng với những cô gái xinh đẹp và quyến rũ.
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x