Hà Nội và VTV ký kết tăng cường phối hợp công tác

VOV.VN -Hà Nội sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên hỗ trợ VTV hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Chiều 7/3, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2014-2019.  Dự lễ ký có lãnh đạo TP Hà Nội và lãnh đaoh Đài THVN.

ha noi va vtv ky ket tang cuong phoi hop cong tac hinh 1

Theo biên bản được ký kết, Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với VTV  chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch cụ thể các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, giới thiệu về hoạt động chỉ đạo điều hành và những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, các ấn phẩm về hoạt động chỉ đạo điều hành và những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa; các chính chính sách, chủ trương mới của Thủ đô Hà Nội cho VT tuyên truyền, giáo dục, quảng bá và giới thiệu. Đối với những vấn đề nhạy cảm, bức xúc xảy ra trên địa bàn, TP chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho VTV, đồng thời nêu rõ quan điểm chính thức và hướng xử lý của TP. Hà Nội cũng sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ các điều kiện để VTV hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển của Đài Truyền hình quốc gia theo định hướng đến năm 2020. Hỗ trợ một phần kinh phí để VTV thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thủ đô Hà Nội. 

VTV sẽ có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của TP Hà Nội; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quảng bá hoạt động chỉ đạo điều hành và những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Chỉ đạo thông tin tuyên truyền khách quan, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các chính chính sách, chủ trương mới của Hà Nội trên tinh thần xây dựng Thủ đô trái tim của cả nước. Tổ chức thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại thông qua các kênh truyền hình và báo chí của VTV bằng tiếng Việt, tiếng một số dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài. Trên cơ sở quy hoạch phát triển theo định hướng đến năm 2020, VTV chủ động cung cấp thông tin và cử đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan của UBND TP Hà Nội để tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật./.

PV/VOV online

Bài liên quan

VOV_AllPage