Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa có công văn đề nghị các Sở Giáo dục và Ðào tạo, trường học, học viện, và các viện nghiên cứu hưởng chiến dịch trên với chủ đề “Cộng đồng liên kết chống lại biến đổi khí hậu”.

Trước hết là tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên bằng các hình thức như: mít tinh, hội thảo, các cuộc thi viết, vẽ, sáng tác tranh cổ động về chủ đề bảo vệ môi trường; trồng cây xanh, làm vệ sinh trên địa bàn cơ quan, đơn vị, trường học; tăng cường đưa tin, bài viết tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới trên các tạp chí, website của đơn vị.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên về nguyên nhân và hậu quả gây ô nhiễm môi trường, của biến đổi khí hậu tới phát triển kinh tế, xã hội và sức khỏe con người.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường./.

Theo Nhân Dân
VOV_AllPage