Ly nông mà không ly hương

Làng quê không thể phát triển bền vững với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ

Dòng nhân lực đổ về thành phố về góc độ kinh tế đã giải quyết được việc làm cho người lao động. Điều này không những gây ra sự quá tải cho các thành phố lớn mà còn tạo ra tình trạng nhiều làng quê bây giờ chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Cùng bàn về nguyên nhân và giải pháp để hạn chế tình trạng này:

 

VOV2
VOV_AllPage