Thả động vật quý hiếm về rừng

Ngày 21/9, Hạt kiểm lâm huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam thả về rừng 2 độgn vật quý hiếm: Một con tê tê Java và một con cầy vằn bắc.

Cả hai loại động vật này đề đã có tên trog sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới, xếp loại nguy cấp và cần được bảo vệ đặc biệt.  Hai con vật vừa được thả chiều nay đựoc Hạt kiểm lâm huyện Tây Giang phát hiện và thu giữ trong một vụ xử lý đối tượng vận chuyển động vật trái phép.

Trước đó, hạt kiểm lâm Tây Giang cũng đã thu giữ và thả về rừng một số động vật quý hiếm như voọc ngũ sắc, tê tê, chồn và một số loài rắn, chim nhồng…/.

Việt Hảo (CTV tại khu vực miền Trung)
VOV_AllPage