Nhập quốc tịch Việt Nam cần có đủ 3 điều kiện

Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, có lợi cho Nhà nước Việt Nam được miễn một số điều kiện khi nhập quốc tịch Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2009.   

Để nhập quốc tịch Việt Nam, người xin nhập quốc tịch Việt Nam cần có đủ 3 điều kiện: Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam, phù hợp với môi trường sống và làm việc của người đó; phải là người đang thường trú tại Việt Nam và được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú; khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc người mà việc nhập quốc tịch của họ có lợi cho Nhà nước Việt Nam (là người có tài năng trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, thể thao...) được miễn một số điều kiện khi nhập quốc tịch Việt Nam.

Nghị định cũng quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 1/7/2009 mà không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam được thực hiện đến hết ngày 1/7/2014./.

Theo TTXVN
VOV_AllPage