PC_Detail_Float_Left
PC_Detail_Float_Right

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang

Quy hoạch nhằm xây dựng An Giang đến năm 2020 có tốc độ kinh tế - xã hội đạt mức khá trong vùng.

Ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu GDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2015 đạt 2.200 USD và tăng lên 3.540 USD vào năm 2020.

Quy hoạch nhằm xây dựng An Giang đến năm 2020 có tốc độ kinh tế - xã hội đạt mức khá trong vùng. Đồng thời, chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng lao động với công nghệ tiên tiến, hiện đại, dựa trên phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học – công nghệ, tạo năng suất lao động xã hội cao.

Đầu tư phát triển các chương trình, đề án, dự án mang tính đột phá, có trọng tâm, trọng điểm. An Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,5%/năm thời kỳ 2011 – 2020. Tỉnh cũng xác định sản phẩm gạo và cá tra, cá ba sa là sản phẩm chiến lược. Đồng thời, duy trì quan điểm phát triển ngành thủy sản thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, hướng trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản.

Đến 2020, tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản tỉnh An Giang đạt trên 11.800 ha. Diện tích mặt nước nuôi thủy sản là nuôi cá lồng bè trong đó chú trọng vào nâng cao chất lượng nuôi kết hợp với phát triển hợp lý cả về chất lượng và số lượng lồng, bè.

Tỉnh An Giang chủ trương phát triển khu vực thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc thành những trung tâm thương mại lớn, năng động của tỉnh; khu vực Tân Châu – Vĩnh Xương và trục Tịnh Biên – Tri Tôn – Núi Sập là những “đầu tàu” kinh tế để làm động lực cho các khu vực khác trong tỉnh phát triển. Đồng thời, hoàn chỉnh quy hoạch chung, đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Vĩnh Xương và 2 cửa khẩu quốc gia Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông.

Nghiên cứu đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, kho ngoại quan của khu kinh tế cửa khẩu; hình thành một số ngành dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh tế cửa khẩu. Tỉnh An Giang cũng phấn đấu xây dựng hoàn chỉnh các khu công nghiệp tập trung trong tỉnh, gồm khu Vàm Cống (thành phố Long Xuyên), khu Hội An (huyện Chợ Mới) và một số cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 lấp đầy các khu công nghiệp./.

Theo Chinhphu.vn
Video đang được xem nhiều