Xem thanh niên tình nguyện dựng lại nhà cho người dân vùng bão

Xem thanh niên tình nguyện dựng lại nhà cho người dân vùng bão

Nhóm thanh niên đã mua vật liệu xây dựng, huy động 40 tình nguyện viên dựng lại nhà cho 7 hộ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng của cơn bão số 12.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600