GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Thưởng tết 2017 cao nhất 1,5 tỷ đồng
Thưởng tết 2017 cao nhất 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Kỷ lục thưởng Tết dương lịch tại TP.HCM thuộc về một doanh nghiệp nước ngoài, còn kỷ lục thưởng Tết Nguyên đán thuộc về một doanh nghiệp trong nước.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP