Có nên tiếp tục giải cứu nông sản giữa “bão” dịch Covid-19?

09:44 ngày 19 tháng 02 năm 2020
VOV.VN - Nông sản ứ đọng do dịch bệnh Covid-19 đang là mối quan tâm của nhiều bên liên quan, tuy nhiên, việc giải cứu như thế nào cũng là vấn đề cần bàn luận...
 Nông sản ứ đọng do dịch bệnh Covid-19 đang là mối quan tâm của nhiều bên liên quan, tuy nhiên, việc giải cứu như thế nào cũng là vấn đề cần bàn luận... để tránh việc dễ dãi hay tạo "thói quen" cho những thương lái tìm cách trục lợi./.
VTCNow