Chiến sĩ nhảy điệu rửa tay trên nền nhạc “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid“

16:39 ngày 26 tháng 03 năm 2020
VOV.VN - Các chiến sĩ Sư đoàn 325/Quân đoàn 2 nhảy điệu rửa tay trên nền nhạc "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid".
PV/VOV.VN