Trực tiếp: Giao lưu-Chính luận nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Việt Nam”

19:50 ngày 23 tháng 06 năm 2020
VOV.VN - Chương trình nhằm khẳng định sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân... trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
 
VTC