Đắk Lắk: Đại hội Đảng bộ huyện Cưu Kuin bầu trực tiếp Bí thư

17:58 ngày 23 tháng 06 năm 2020
VOV.VN - Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Lê Thái Dũng được tái giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 3 ngày, từ 21 đến 24/6, tại Huyện ủy huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 -2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư và là một trong hai Đại hội điểm của tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội Đại biểu lần thứ IV, đảng bộ huyện Cư Kuin có 268 đại biểu chính thức, đại diện hơn 4.000 đảng viên của huyện dự Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương – phát triển” Đại hội đã dành nhiều thời gian tập trung đánh giá, phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

dak lak: dai hoi dang bo huyen cuu kuin bau truc tiep bi thu hinh 1
Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Lê Thái Dũng được tái giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Là huyện thành lập sau so với những địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, xong nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, nhiệm kỳ qua, huyện Cư Kuin đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Theo đó, giai đoạn 2016-2020 tổng giá trị sản xuất đạt hơn 33.600 tỷ đồng. Giá trị sản xuất năm 2020 đạt gần 8.000 tỷ đồng bằng 154% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng hơn 9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng bình quân mỗi năm hơn 11%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình trên 1 nghìn tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, huyện Cư Kuin đã có 2/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giảm nghèo được quan tâm, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm đạt 1,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 13% năm 2016 dự kiến xuống còn 2,7% cuối năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Cư Kuin là một trong số rất ít địa phương hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Hiện toàn huyện có 30 tổ chức cơ sở Đảng với 4.065 đảng viên. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo triển khai sâu rộng.

Nhiệm kỳ qua đã huy động trên 6,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới 39 căn nhà, sửa chữa 22 căn nhà, tặng 5 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn…

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như: Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất cả giai đoạn đạt 33.242 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trên 9%; Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 6.000 tỷ đồng; Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 113 triệu đồng/người/năm… Về xã hội, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 1,8%. Đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới;... Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị phấn đấu hàng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bình quân hàng năm kết nạp mới 150 đảng viên; Phấn đấu 100% thôn buôn có chi bộ đảng và đảng viên là người tại chỗ…

Đại hội đại biểu huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 39 người. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông  Lê Thái Dũng, sinh năm 1962 được Đại hội tín nhiệm tái cử chức Bí thư Huyện ủy huyện Cư Kuin.

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới để đưa huyện Cư Kuin phát triển theo Nghị quyết của Đại hội, ông Lê Thái Dũng, Bí thư đảng bộ huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết: “Vấn đề lớn nhất đối với người đứng đầu cấp ủy lúc này là phải tập hợp được sự đoàn kết trong Ban chấp hành đảng bộ được sự ủng hộ đồng tình của các tầng lớp nhân dân để tìm ra các giải pháp thực hiện thành công những Chỉ thị, Nghị Quyết trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu để đưa huyện Cư Kuin sớm trở thành huyện khá cũng như đưa huyện trở thành huyện Nông thôn mới”./.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên