Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang xã Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị (Phần 2)

15:42 ngày 26 tháng 07 năm 2012
Thông tin do ông Nguyễn Văn Bẩm ở xã Thuỵ Hà, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình cung cấp.

LS Vũ Xuân Đào, sinh năm 1954, quê quán: Thái Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 22/7/1972

LS Đỗ Hữu Đăng, sinh năm 1954, quê quán: Thái Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 22/7/1972

LS Vũ Anh Đào, sinh năm 1954, quê quán: Thái Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 22/7/1972

LS Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1954, quê quán: Thái Tân, Thái Thuỵ, Thái Bình, hi sinh ngày 14/11/1972.

LS Nguyễn Đức Chí, sinh năm 1946, quê quán: Thụy Liên, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 2/11/1972.

LS Lê Anh Vũ, sinh năm 1954, quê quán: Thuỵ Liên, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 17/7/1972

LS Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1954, quê quán: Thuỵ Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 31/7/1972

LS Phạm Văn KHúc, sinh năm 1954, quê quán: Thuỵ Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 22/7/1972.

LS Nguyễn Kim Tuyến, sinh năm 1954, quê quán: Thuỵ Bình, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 24/7/1972

LS Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1954, quê quán: Thái Xuyên, Thái Thuỵ, Thái Bình, hi sinh ngày 3/7/1972

LS Nguyễn Quang Dinh, sinh năm 1951, quê quán: Thuỵ Tân, Thái Thuỵ, Thái Bình, đơn vị F320, hi sinh ngày 11/7/1972./.

VOV online