Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình (Phần 3)

16:05 ngày 26 tháng 07 năm 2012
Thông tin do bà Hoàng Lệ Quyên - khu phố 3, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, số điện thoại 0912.059.399 cung cấp

LS Phạm Tam, quê quán: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập ngũ ngày 1/1/1947, hy sinh ngày 20/4/1969

LS Bùi Đức Thọ, sinh năm 1943, quê quán; Uông Bí, Quảng Ninh, không rõ ngày hy sinh

LS Trần Thúy Long, sinh năm 1940, quê quán: Mỹ Lộc, Nam Hà, hy sinh tháng 7/1966

LS Trần Xuân Vui, quê quán: Mỹ Lộc, Nam Hà, hy sinh ngày 8/7/1966

LS Lưu Đăng Bốn, sinh 1944, phần quê quán ghi là : X Thiên, X Xuân, Thanh  Hóa, hy sinh năm 1968

LS Nguyễn Mưu, quê quán: Mỹ Lộc, Nam Hà, hy sinh năm 1967

LS Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1947, phần quê quán ghi là: Lê Lư, Nam Hà, không rõ ngày hy sinh

LS Trần Thị Tuyết, sinh năm 1945, quê quán: Bình Lục, Nam Hà, hy sinh ngày 22/9/1966

LS Nguyễn Thị Huệ, sinh 1946, phần quê quán ghi là: B Dư, Bình Lục, Nam Hà, không rõ ngày hy sinh

 LS Trần Hà, quê quán: Nam Hà, hy sinh năm 1964

 LS Dương Thị Gái, sinh năm 1942, quê quán: Vụ Bản, Nam Hà, hy sinh ngày 20/6/1967

 LS Vũ Thị Bài, sinh năm 1945, quê quán: Kim Bảng, Nam Hà, hy sinh ngày 8/3/1966

 LS Đỗ Kim Dũng, quê quán: Lý Nhân, Nam Hà, không rõ ngày hy sinh

 LS Trần Thanh Bình, quê quán: Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Hà, hy sinh ngày 5/7/1966

 LS Trần Thị Thi, quê quán: Mỹ Lộc, Nam Hà, hy sinh ngày 8/7/1966./.

VOV online