Tìm mộ liệt sĩ Mạc Văn Hải

00:00 ngày 31 tháng 10 năm 2012

Anh Mạc Văn Quang tìm mộ liệt sỹ Mạc Văn Hải, sinh năm 1936; Nhập ngũ 1966; Hi sinh 5/6/1969 tại khu vực bắc Bà Điểm, khu vực lân cận tp. HCM.

Thông tin phần mộ liệt sĩ xin báo cho anh Quang theo số điện thoại 0915311256; 03203817281./.

VOV