Không giới hạn nhập khẩu ô tô dạng quà biếu, tặng

10:54 ngày 18 tháng 10 năm 2013
Dù không giới hạn số lượng nhập khẩu xe dạng này nhưng vẫn phải nộp thuế khi vượt định mức miễn thuế.

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), căn cứ theo các quy định hiện hành, không có quy định hạn chế số lượng hàng hóa (bao gồm cả xe ô tô) nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng.

Tuy nhiên, Cục Giám sát quản lý về hải quan lưu ý, trường hợp hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu xe ô tô đủ điều kiện, Cục Hải quan tỉnh, thành phố cần có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho cục thuế địa phương nơi đơn vị được nhập khẩu số xe trên đăng ký kinh doanh để cục thuế tính thuế liên quan theo quy định.

Theo Điều 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC năm 2013 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC năm 2010 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2013), hàng hóa biếu, tặng được miễn thuế là hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá 1 triệu đồng, hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50.000 đồng được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu).

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế thì phải nộp thuế đối với phần vượt. Như vậy, dù ô tô nhập khẩu dạng quà biếu, tặng không giới hạn số lượng nhưng vẫn phải nộp thuế khi vượt định mức miễn thuế./.

Theo báo Hải quan