Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 9-10%/năm

17:07 ngày 19 tháng 08 năm 2014
VOV.VN - Một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ vay ở mức 6-7%/năm.

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức thông tin về tình hình hoạt động của các NHTM trong tuần từ 11-15/8.

Theo đó, lãi suất huy động VND tiếp tục ổn định, các TCTD nghiêm túc chấp hành quy định về lãi suất của NHNN. Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi  không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 6-7,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng 7,5-8,1%/năm.

Lãi suất cho vay bằng VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-8%/năm; lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5-12%/năm đối với trung và dài hạn. Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6-7%/năm.

Lãi suất huy động USD pổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 110.012 tỷ đồng, bình quân khoảng 22.002 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 64.023 tỷ đồng bình quân khoảng 12.840  tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 45% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 33%) và 2 tuần (chiếm 12%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 50% và 25% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND trên thị trường trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm tăng 0,63%/năm so với tuần từ 4/8 – 8/8/2014; lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần tăng 0,48%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng 0,22%/năm.

Đối với các giao dịch USD: lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường kỳ hạn qua đêm và 1 tuần ít thay đổi khi lãi suất kỳ hạn qua đêm vẫn dừng ở mức 0,18%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,03%/năm so với tuần từ 4/8 – 8/8/2014. Trong khi đó lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại giảm. Cụ thể: lãi suất bình quân của các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng giảm lần lượt là 0,02%/năm, 0,04%/năm và 0,24%/năm./.

V.H/VOV.VN