Cải thiện tình hình thực hiện các dự án ODA

08:37 ngày 09 tháng 10 năm 2014
VOV.VN - Chính phủ yêu cầu sớm xác định danh mục chương trình, dự án khả thi đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm tận dụng hết nguồn vốn ODA.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi nhằm cải thiện hơn nữa tỷ lệ giải ngân chương trình, dự án; đồng thời sớm xác định danh mục chương trình, dự án khả thi đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm tận dụng hết nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình thu hút, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi trong 6 tháng đầu năm 2014 có nhiều bước chuyển biến đáng ghi nhận, trong đó công tác giải ngân nguồn vốn ODA tăng mạnh, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoài, đạt 56% kế hoạch năm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xử lý vướng mắc, tăng tỷ lệ giải ngân, và cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới, vì hiện nguồn vốn ODA đã cam kết chưa giải ngân là đáng kể trong khi nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của ta rất lớn./.

An Nhi/VOV.VN