Miễn thuế linh kiện nhập khẩu sản xuất trang thiết bị y tế

15:30 ngày 16 tháng 12 năm 2014
Linh kiện là các chi tiết điện tử, chi tiết bán dẫn, chi tiết cơ khí nhập khẩu để lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm.

Dự thảo thông tư hướng dẫn việc miễn thuế thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo nhằm hướng dẫn Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 (Quyết định 54) của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Theo đó, đối tượng được miễn thuế (theo quy định tại Điều 1 Quyết định 54) là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. Linh kiện là các chi tiết điện tử, chi tiết bán dẫn, chi tiết cơ khí nhập khẩu để lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm.

de xuat mien thue linh kien nhap khau san xuat trang thiet bi y te hinh 1 Linh kiện nhập khẩu để sản xuất trang thiết bị y tế được đề xuất miễn thuế. (Ảnh: KT)
Thời hạn được miễn thuế nhập khẩu là 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất lắp ráp thiết bị y tế (thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 15 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính).

Về điều kiện áp dụng: Linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phải là chủng loại nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm trang thiết bị y tế với thông số kỹ thuật cơ bản được nêu cụ thể tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 54.

Căn cứ để xác định linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được và các hướng dẫn khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)./.

Theo Thời báo Tài chính