Quân ủy Trung ương gửi lời cảm ơn về 70 năm QĐND Việt Nam

17:31 ngày 23 tháng 12 năm 2014
VOV.VN - Quân ủy Trung ương gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ… nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các địa phương, kiều bào ta ở nước ngoài; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan Thông tấn, báo chí trong và ngoài nước; Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và bè bạn quốc tế, trong những ngày qua đã dành sự quan tâm đặc biệt, những tình cảm tốt đẹp cho Quân đội nhân dân Việt Nam và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đây là sự ghi nhận những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích vẻ vang, sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta; khẳng định sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ của bè bạn quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho./.

 

PV/VOV.VN