Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị 11: Thảo luận về dự án sân bay Long Thành

18:56 ngày 07 tháng 05 năm 2015
VOV.VN - Thông cáo về ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Sáng 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về việc thực hiện chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Ông Nguyễn Sinh Hùng - Uỷ viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.

be mac hoi nghi trung uong dang hinh 1 Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Ông Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết một số nội dung về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11./.

Vũ Duy/VOV