Gần 10.000 tỷ đồng chảy về “kênh” trái phiếu Chính phủ

15:06 ngày 21 tháng 04 năm 2016
Trên thị trường, dòng tiền tiếp tục đổ vào kênh đầu tư trái phiếu Chính phủ. Cụ thể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 96.929 tỷ đồng trái phiếu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Trong phiên đấu thầu, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 14 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.301 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,49%-7%/năm. Kết quả lô trái phiếu đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,52%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/4).

Bên cạnh đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 3 năm huy động thêm được 900 tỷ đồng với 8 thành viên tham gia.

Tiếp đến, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.436 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 6,39%-7,4%/năm. Như vậy, 4.000 tỷ đồng trái phiếu đã được huy động thành công với lãi suất trúng thầu 6,4%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/4).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thêm được 1.200 tỷ đồng với 9 thành viên tham gia.

Với kỳ hạn 15 năm, lô trái phiếu có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu 691 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 7,63%-7,65%/năm. Kết quả, lô trái phiếu chỉ huy động được 691 tỷ đồng, trúng thầu 7,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/4).

Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 20 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự. Kết quả, lô trái phiếu huy động vẻn vẹn 7 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,75%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/3)

Như vậy tại phiên đấu thầu này, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 9.798 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo VietnamPlus