Thủ tục hành chính rườm rà tạo rào cản cho sự phát triển của TP HCM

17:22 ngày 30 tháng 12 năm 2016
VOV.VN - Ông Nguyễn Thành Phong: “Thủ tục rườm rà đã tạo ra lực cản rất lớn cho sự phát triển và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư”.

“Năm 2016, môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh của TP HCM chưa đạt yêu cầu; tăng trưởng chủ yếu dựa vào sự đóng góp của yếu tố vốn và lao động, còn yếu tố tạo ra tiềm năng phát triển lớn là ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị chưa được phát huy. Nếu khắc phục và phát huy đồng bộ các yếu tố trên sẽ tạo ra sức tăng trưởng mang tính bền vững hơn”.

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

thu tuc hanh chinh ruom ra tao rao can cho su phat trien cua tp hcm hinh 1
(Ảnh: Cao Thoa)

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong chỉ rõ: Ngoài các yếu tố trên, thì hiện nay nhiều nguồn lực trên địa bàn thành phố chưa được khai thác sử dụng vào đầu tư, sản xuất kinh doanh; phát triển công nghiệp hỗ trợ còn chậm; chưa khai thác hết tiềm năng du lịch của thành phố; tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến đời sống người dân; cải cách thủ tục hành chính chưa đồng bộ.

Tình hình phạm pháp hình sự, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn và có mặt gia tăng. Những hạn chế yếu kém này cần phải có giải pháp khắc phục trong năm 2017 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Năm 2017, TP HCM đặt ra 19 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có các chỉ tiêu kinh tế như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố tăng 8,4-8,7%; thành lập mới 50.000 doanh nghiệp.

Thành phố phấn đấu trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)…

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết: Mặc dù TP HCM là 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, tuy nhiên cũng do thủ tục chậm trễ từ nhiều phía, nên nhiều dự án đáng lý ra được cấp phép đầu tư trong năm 2016 đành phải trễ hẹn, trong đó có dự án vốn đầu tư lên đến 4 tỷ đô la Mỹ. Do đó cải cách hành chính là vấn đề được thành phố chú trọng trong năm 2017.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Chính thủ tục rườm rà đã tạo ra lực cản rất lớn cho sự phát triển và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của thành phố rất lớn. Ai cũng thấy, nhưng bây giờ phải quyết liệt chỉ đạo để làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất. Nếu giải quyết điều kiện này thì là nhân tố để tạo sự phát triển”.

Trong năm 2017, TP HCM cũng sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ. Sự điều hành, chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện phải đi vào vấn đề cụ thể, thực chất, quy định về thời gian hoàn thành, phân công rõ người chịu trách nhiệm./. 

Cao Thoa/VOV-TP HCM